Eighth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: Departure

Преди да кажем сбогом на лагер Хaйлер, един последен танц и песен. Арно Куюмджиян /Председател на Парекордзаган София/ раздаде дипломи на всички деца, докато си казвахме довиждане и си разказвахме за всички спомени от тази година. Няколко сълзи, прекрасни приятелства – нови и стари, това са трайните моменти, които си спомняме за това много специално лято. Докато се срещнем отново!

Before we say goodbye to the Hayler Camp a final dance and song. Arno Kuiumdjian AGBU Sofia chairperson handed out diplomas to all the children as we said goodbye to all the memories we made this year. A few tears, wonderful friendships new and old, these are the lasting moments you remember this very special summer. Until we meet again!

Галерия/Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/albums/72157694120817150/with/28968642857/

Advertisements

Seventh Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: Conquering Peak Malyovitsa

Вторa екскурзия днес, за да се изкачим на връх Мальовица. Красиво приключение, в което можеш да изследваш едно от най-големите природни съкровища в България. Също и голямо предизвикателство за нашите обитатели, да преживеят изкачване на истински връх на планина. Вечерта се събрахме в лагера в нашата последна нощ и пеехме песни и си разказвахме за изминалата седмица.

A second hike today to climb to the peak of Malyovitsa. A beautiful adventure exploring one of the greatest natural treasures in Bulgaria. Also a great challenge for our campers to experience summiting a mountain. In the evening we gathered by the campfire on our last night and sang songs and reflected on the last week.

Галерия/Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/albums/72157694116141140


Sixth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: High Altitude Hiking

Ранна закуска и после разходка. Днес слънцето грее и прогнозата е за слънчев цял ден. Денят започна с изкачване до по-висока надморска височина. През красивите гори ние се разхождахме заедно, пресичайки потоци и слушайки звуците на природата. Достигнахме нашите 3 езера, разхождайки се през облаците и чудейки се на красотата на скалите над нас. Една наистина запомняща се екскурзия за всички. Вечерта мина с прекрасно шоу на талантите и много смях.

Early breakfast and off on the trail. Today the sun shines and the forecast is dry all day. The day started with a with climbs to higher elevation. Through the beautiful woods we walked together crossing streams and listening to the sounds of nature. We reached our 3 lakes walking through the clouds and marveled at all the beauty of the cliffs above us. A truly memorable hike for everyone. In the evening a wonderful talent show with a lot of laughs.

Галерия/Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157699932547595/


Fifth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: Forage for Blueberries

Петият ден започна с конкурс за събиране за боровинки, които растат диви около нас. Всеки от петте отбора трябваше да събере шепи и да ги постави в конус, където по-късно да се претеглят, за да се обяви победителя. Някои от приятелите ни пауни дойдоха да ни посетят в гората. Следобед имаше урок по арменски танци, през който много се забавлявахме и изучавахме различни стъпки. Вечерта легнахме рано, за да се подготвим за големия поход утре.

Day 5 started with a competition to forage for blueberries that grow wild all around us. Each of the 5 teams had to gather handfuls and place them in a cone where they would later be weighed to find the winner. Some of our peacock friends came to visit us while in the forest. In the afternoon was an Armenian dance class that was great fun learning a number of different steps. An early night tonight to prepare for the big hike tomorrow.

Галерия/Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/albums/72157699891675235


Fourth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: Survivor Competition

Ден 4 в лагера започна с игра на Survivor. След прекрасна разходка през гората, всеки един от петте отбора получи задачата да се подготви за ситуация на оцеляване в пустинята. Сценарият беше зададен от нашия собствен външен специалист Ахарон Кочиян: всеки отбор трябваше да установи лагер за 1 час и да създаде подслон, в който да може да се оцелее през нощта в екстремни условия с трима ранени в група, за които съотборниците трябва да се грижат. Лагерниците получиха пластмасов лист, а останалите се забавляваха да го събират от гората. Резултатите бяха доста впечатляващи, тъй като Ахарон внимателно проверяваше всеки подслон, обяснявайки грешките и поздравявайки за добре свършената работа. Вечерта се събрахме за състезание, в което всяка група изпълни песен, танц или театър пред съдии. Много запомнящите се изпълнения бяха истинска наслада за другите лагерници.

Day 4 at the camp started with a game of Survivor. After a wonderful walk through the woods each of the 5 teams was given the task to prepare for a survival situation in the wilderness. A scenario was set by our very own outdoor specialist Aharon Kochiyan to set up camp in 1 hour and create a shelter capable of surviving the night in extreme conditions with three injured in the group that need to be looked after. The campers were each given a plastic sheet and the rest they had fun collecting from the forest. The results were quite impressive as Aharon carefully inspected each shelter explaining mistakes and congratulating on the good work. In the evening we gathered for a competition where each group performed a song, dance, and stage play in front of a tough jury of judges. A lot of memorable performances were given much to the delight of the other campers.

 

Галерия/Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157699749195775

https://www.facebook.com/pg/Raffi-Youredjian-Photography-516004611761730/photos/?tab=album&album_id=2237522189609955


Third Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: Sports Day

Нашият трети ден в лагера беше Спортен Ден. Започнахме сутринта с поредица от състезания между 5 различни отбора. Битката беше особено трудна и краят на сутринта завърши с футболен мач. Следобяд състезанието продължи, но с игра на шах, а някои от по-младите лагерници направиха малки произведения на изкуството. Вечерта прекарахме като всяка група се готвеше за утрешното си шоу, където всички трябва да представят песен, танц или малка пиеса.

Our third day at the camp was Sports Day. We began the morning having a series of races and competitions between the 5 different teams. The tug of war was particularly intense and the morning ended with a football match. In the afternoon the competition continued but with chess, as some of the younger campers built small arts and crafts homes. The evening was spent with each group preparing for their big show tomorrow night where everybody must present a song, dance or a small stage play.

Галерия//Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157696559930402

https://www.facebook.com/pg/Raffi-Youredjian-Photography-516004611761730/photos/?tab=album&album_id=2235023979859776


Second Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler VII: First Hike for the Camp

Събудихме се рано и ободрени за закуска преди първото ни катерени за лагера тази година. Изследвахме гората, разхождайки се сред дървета с невероятната природа на околните скали. След завръщането ни, следобедът беше прекаран с уроци по арменски танци, преподаден от един от нашите учители. След вечеря, проведохме вълнуваща игра на музикални столове, а след това се съберахме около огъня, за да разказваме истории и да свирим на китара.

We woke up bright and early for breakfast before our first hike of the camp. We explored the forest walking among the trees with breathtaking scenery of the surrounding cliffs. On our return the afternoon was spent with an Armenian dance lesson given by one of our teachers. After dinner, there was a spirited game of musical chairs before we gathered by the fire to tell stories and play the guitar.

Галерия//Gallery:

https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157671751362088