Tenth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Hay Subr’s Visit, Talent Show and a Cake

28720319464_408d081dcb_z

The tenth and final full day at Hayler summer camp was full of excitement. Hayr Surb – Archimandrite Isahag Boghossian visited the camp blessing the children and bringing with him gifts for all the teachers as well as the animation staff. A full show was prepared in his presence showing all the songs and dances that had been taught during the camp so far. With some kind words Hayr Surb was highly impressed by the quality of the performances learned in such a short span of time.
The whole day the children prepared themselves for the final talent show in the evening.The guitars played, the singers sang, and we even had ballet. The richness in talent among all the participants was astounding and the night ended with some karaoke for everyone. Diplomas and medals were given to the participants each individualized for every persons special gift they brought to the camp in various categories. Also a Diploma was given to all the children that reached the summit peak of Ispolin a few days earlier. Mrs. Sonia Avakian – Bedrossian offered a beautiful cake with the Hayler logo at the Talents’ Show that was met by gleaming eyes.We all shared the joy of the last evening together with slightly heavy hearts that we all had to leave tomorrow. But one phrase was uttered many times over and was on everyone’s lips. Till next year!

Десетият последен ден в Летния Лагер Хайлер беше изпълнен с вълнение. През целия ден децата се приготвяха за финалното “Шоу на талантите”. Хай Сурб – Архимандрит Исахаг Богхосян посети лагера и благослови децата, като дари учителите и аниматорите с подаръци.Цяло шоу бе подготвено в негово присъствие с всички песни и танци, които децата бяха научили на лагера до този момент. С мили думи Хай Сурб изрази възхищението си как за толкова кратко време е научено толкова много и как е представено толкова добре.

През целия ден децата се подготяха за вечерта. Свиреха китари, пееха певци и дори имахме балет. Богатството на талантите измежду участниците беше удивително. Вечерта приключи с караоке за всички. След това бяха раздадени дипломи на участниците в различните категории. Всеки един от участниците в лагера получи и медал.Всеки ХайЛер получи медал и отделна диплома за това, че преди няколко дена е изкачил връх Исполин.В шоуто на талантите всички  посрещнаха с бляскави очи г-жа Соня Авакян-Бедросян която зарадва всички с красива торта с логото на Хайлер. Всички споделихме радостта на последната вечер с малко тъга в сърцата, че трябва да напуснем на следващия ден. До следващата година!

Галерия // Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157673092155166

Колекция със всички снимки от лагера // All photos from the camp’s collection:

https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/collections/72157669930935194/

Advertisements

Ninth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Fashion Show

29274927666_0c14a34829_z

During this long day the children prepared themselves for at fashion show that was held in the evening.

През целия дълъг ден, децата подготвиха модно шоу, което се състоя вечерта.

All the gallery // Цялата галерия :

https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157672123672381/


Eighth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Levitation, Rope Games and a Birthday

29205375971_95c82a717e_z

The day started with yoga and our dear guest and photographer Raffi Yuredjian made a special photo session depicting levitation. After that, the children went for rope games which were a part of the adventure park Nezabravka’s attractions. In the evening we celebrated Mark’s birthday. The children prepared a special paper-cake with surprises in each piece.

Денят започна с йога. Нашият скъп гост и фотограф Рафи Юреджиян направи специална фото сесия, отразяваща левитация. След това, децата се отправиха към въжените игри, които са част от Приключеснки парк “Незабравка”. Вечерта празнувахме рождения ден на Марк. Децата бяха приготвили специална хартиена торта с изненада във всяко парче.

Цялата галерия // All the Gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/albums/72157671859388150


Seventh Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Olimpic Games

29152767322_9b322c5065_z

This day was devoted to Olympic Games. Football, Volleyball, Federball, Games.. At the end the two teams – blue and red – showed their flags, dances and war cry. The teams were estimated by a jury. Both teams got a cup: a golden and a silver.

Този ден беше посветен на Олимпийските Игри. Футбол, Волейбол, Федербал, Игри… Накрая двата отбора – син и червен – представиха своите знамена, танци и бойни викове. Те бяха оценени от жури. Двата отбора получиха купи: златна и сребърна.

Цялата галерия // The galler in Flickr: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157669862739943/


Sixth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Quiz, History Lessons, Delicious Banitsa and Treasures Game

29229240915_ae4b8c8680_z

Денят премина в изучаване на танци на по напреднало ниво. Проведе се любимата на децата Игра на Съкровища. Вечерта имаше викторина, разкази за историята на Парекордзаган и Армения. Рафи Юреджян разказа за неговите пътешествия с колело из Армения и света. Г-жа Соня Бедросян /Председател на “Парекордзаган” – София/ разказа историята на създаването на организацията и отговаряше на въпроси на децата. Имаше кратко караоке, както и играта на шоколади, която също е от любимите на децата.

During the day the children learnt advanced dancing skills. The Treasures Game was hold. During the evening, there was a quiz, conversation about the history of Armenia and AGBU. Raffi Youredjian talked about his adventurous trip around Armenia and the world with a bike. Mrs. Sonia Bedrossian /AGBU Sofia’s Cahirperson/ talked about the history of the organization and answered questions after that. There was also a short karaoke, and the Chocolate game, as well, which are amongst the children’s favorite ones.

Цялата Flickr галерия / / The whole Flickr gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/albums/72157672957897195


Fifth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Trip to Bozhentsi and Traditional Fun

28911745130_0851077bc2_z

Още сутринта се отправихме към Боженци, без спиране по пътя. Там, с помощта на екскурзовод, научихме историята на това селище. За обяд имахме гости – Консулът в Посолството на Реп. Армения – г-н Геворг Гарибджанян и неговото семейство, както и маестро Бедрос Папазян със своята съпруга. Следобедът премина с традиционните игри на закрито и открито, както и с прецизните изработки в часа по ръчен труд.

In the morning we headed for Bozhentsi, without any stop on the road. There, with the help of a guide, we learned a piece of the history of that place. For lunch, we head special guests – The Counselor at Armenian Embassy – Mr. Gevorg Garibdzhanyan with his family and Maestro Bedros Papazyan with his wife. The afternoon passed by full of the traditional indoor and outdoor games and the precise artworks at Manual Labour hours, as well.

Цялата Flickr галерия // The whole Flickr gallery: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/sets/72157669745068134


Fourth Day at AGBU Sofia Summer Camp Hayler 2016 – Lemonade and Two Birthdays’ Celebration

29193988315_43865529bd_z

Денят започна с упражнения и йога. Децата правиха оригами, имаха уроци по танци и пеене. Вечерта, Андрей показа как се прави домашна лимонада. Всички празнувахме два рожденни дена: на Рафи и Сашо.

The day started with exercizing and yoga. The children made origami again, they had dance and singing classes. In the evening, Andrey showed everybody how to make a home-made lemonade. We celebrated two birthdays: Raffy’s and Sasho’s.

All the Flickr Gallery / Цялата Галерия във Flickr: https://www.flickr.com/photos/62487011@N08/albums/72157669735389874